insight
4669 0
코스피 배당주 순위 (2017년 2월)
2017-02-09 20:48:42 - genonfire
2017-12-08 20:51:03

종목코드종목명종가PERPBR주당배당금배당수익률
015760한국전력40,8501.970.393,1007.59
000650천일고속90,20027.812.626,0006.65
008560메리츠종금증권3,6054.441.042306.38
001270부국증권18,9007.520.61,2006.35
078000텔코웨어10,8507.841.016606.08
033660아주캐피탈6,6908.310.544005.98
082640동양생명10,5506.820.586205.88
000390삼화페인트8,6007.470.685005.81
071320지역난방공사64,4006.440.433,6205.62
001750한양증권7,26012.410.374005.51
226320잇츠스킨37,3506.982.061,9155.13
009580무림P&P3,92521.10.452005.1
084670동양고속35,8006.230.751,7504.89
000080하이트진로20,45026.731.11,0004.89
002960한국쉘석유421,50017.565.6620,0004.74
003460유화증권14,85018.870.477004.71
000480조선내화85,40017.770.674,0004.68
003780진양산업4,42010.811.572004.52
017940E157,70033.450.342,6004.51
122900아이마켓코리아11,1509.531.055004.48
001500HMC투자증권10,1005.890.414504.46
017670SK텔레콤227,00010.821.210,0004.41
003540대신증권11,4006.020.575004.39
100250진양홀딩스3,19020.450.611404.39
008500일정실업28,7504.850.61,2504.35
002100경농5,63014.820.732404.26
114090GKL19,50013.152.648314.26
000150두산108,000-1.124,5504.21
001720신영증권52,6009.290.842,2004.18
034590인천도시가스30,00017.270.821,2504.17
001430세아베스틸24,4505.770.61,0004.09
117580대성에너지6,18012.380.62504.05
002460화성산업13,2506.610.585203.92
051630진양화학3,28515.351.311253.81
025530SJM홀딩스5,27060.62003.8
079980휴비스7,90012.420.73003.8
105840우진5,2906.790.832003.78
130660한전산업4,47517.832.341693.78
000060메리츠화재15,1009.441.085703.77
003080성보화학5,87036.011.312203.75
015890태경산업4,800-0.771803.75
006800미래에셋대우8,8909.60.693303.71
058850KTcs2,6959.10.781003.71
000030우리은행13,70010.530.485003.65
008730율촌화학13,80024.471.095003.62
008060대덕전자8,31011.310.893003.61
083420KPX그린케미칼4,44525.110.771603.6
024070WISCOM4,18022.470.531503.59
011760현대상사20,9002.850.577503.59
029780삼성카드41,95014.510.731,5003.58
023000삼원강재3,5158.880.781253.56
005940NH투자증권11,55016.060.764003.46
024110기업은행13,1007.830.54503.44
015360예스코36,65011.710.371,2503.41
001520동양2,9601.120.741003.38
092230KPX홀딩스62,9007.560.482,1003.34
102260동성코퍼레이션5,98011.771.022003.34
033780KT&G102,00012.412.263,4003.33
123700SJM6,0503.990.632003.31
014580백광소재3,02530.250.721003.31
023150MH에탄올7,5907.140.972503.29
075580세진중공업3,0505.50.81003.28
002150도화엔지니어링4,5808.510.671503.28
021240코웨이85,30018.465.322,8003.28
092440기신정기4,59543.350.61503.26
019440세아특수강21,6509.480.667003.23
007590동방아그로6,82013.890.762203.23
042700한미반도체15,70016.882.065003.18
003000부광약품22,05037.254.357003.17
003690코리안리11,0507.210.663503.17
096770SK이노베이션152,00017.380.94,8003.16
129260인터지스3,2107.050.51003.12
077500유니퀘스트6,43074.771.032003.11
051600한전KPS54,50014.433.121,6903.1
012160영흥철강1,63020.120.81503.07
009680모토닉9,17022.750.82803.05
044450KSS해운8,6208.480.942603.02
019180티에이치엔1,990-1.41603.02
009770삼정펄프41,45013.070.641,2503.02
000270기아차36,5505.570.611,1003.01
006370대구백화점13,35018.720.394003


엑셀로 받기

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18WI5DjmZtJlLlkgFEYNmQBpuO-Wd0B-w532i-2KEMMs/edit?usp=sharing


출처: 한국거래소 – 주식 – 투자참고 – 투자지표

이 글이 마음에 드셨다면.. 1
insight 의 다른 포스트
직접 해보고 쓰는 중국 주식 투자 -2-
코스피 배당주 순위 (2017년 12월)
직접 해보고 쓰는 중국 주식 투자 -1-
> 코스피 배당주 순위 (2017년 2월)
댓글 [ 0 ]